Welkom bij 
Uniek Mediation

Omdat U uniek bent!

Wat is Mediation eigenlijk?
Mediation is kort gezegd en letterlijk vertaald een alternatief voor conflictoplossing buiten een (slepende) gerechtelijke procedure.

Werkwijze mediation

Mediation vangt aan vanaf het moment dat de partijen akkoord gaan om door middel van een mediator proberen het conflict op te lossen. Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan mediation. Enkele zijn hieronder nader uitgelegd. Het allerbelangrijkste is en blijft de geheimhouding en vertrouwelijkheid van de mediator.

ONAFHANKELIJKHEID

De mediator is geheel onpartijdig en onafhankelijk en heeft absoluut geen enkel belang bij de uitkomst van de mediation.De mediator is ook gehouden aan geheimhouding.

VRIJWILLIGHEID

In eerste plaats is mediation op basis van vrijwilligheid. Dit houdt in dat je in principe vrijwillig meedoet aan de gesprekken en elk moment de gesprekken kan beëindigen.

COMMITMENT

Ook al nemen partijen vrijwillig deel aan mediation er wordt wel enig commitment van je verwacht om samen tot een oplossing te kunnen komen.

SLOTOVEREENKOMST

Als de partijen tot een (geheel of gedeeltelijk) overeenstemming zijn gekomen wordt dat schriftelijk vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst.

Wat kan ik u bieden?

Naast register mediator ben ik ook rechtbank mediator. Dit betekent concreet dat ik bij de Raad voor Rechtsbijstand sta ingeschreven door te voldoen aan de eisen en criteria die hieraan zijn verbonden. Dit houdt concreet in, dat indien van toepassing, voor de partijen toevoeging mag aanvragen. Ik sta u ter dienst als een gecertificeerd mediator die voldoet aan alle eisen qua opleiding en kennis die een mediator in huis moet hebben. 
Ik ben zowel MfN (Nederland) als ADR (internationaal) Register Mediator.

Familierecht 

Ik beschik over de accreditatie familierecht. Dit betekent dat ik kan bemiddelen bij echtscheiding, omgang, alimentatie en boedelverdeling.

Intercultureel

In veel familiekwesties spelen culturele aspecten een groot en belangrijk rol. Met name bij niet-westerse culturen is het woord “familie” een breder begrip. 

Kindgesprek

Vooral het belang van een kind moet voorop gesteld worden. Daarom vind ik het erg belangrijk om de stem van een kind mee te nemen in de afspraken die de ouders maken.

Contact 

Als uw nog vragen heeft neem dan gerust vrijblijvend contact op.